Tietopankki

Suosittelemme lämpimästi:

Raskaan liikenteen turvallisuus
Kemikaaliturvallisuus
Sosiaali- ja terveystoimi, VOK, turvallisuus ja paloturvallisuus


Raskaan liikenteen turvallisuus

TOT  1/15   Teknisiin riskitekijöihin liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien
liikenneonnettomuudet (teematutkinta). Tapaturmavakuutuskeskus (TVK).

TOT  5/14   Töiden järjestelyyn liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien
liikenneonnettomuudet (teematutkinta). Tapaturmavakuutuskeskus (TVK).

TOT  4/14   Raskaan liikenteen kuljettajien osaamiseen ja pätevyyteen liittyneet
liikenneonnettomuudet (teematutkinta). Tapaturmavakuutuskeskus (TVK).

Ojala T. 2014. Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).

Ojala T. 2013. Turvallisuusjohtaminen ja raskasta ammattiliikennettä ohjaava lainsäädäntö.
Trafi.

Ojala T. 2013. Tutkijalautakunta-aineistojen käyttö raskaan ajoneuvon kuljettajien
koulutuksessa.

Perttula P., Ojala T. & Kuosma E. 2011. Factors in the fatigue of heavy vehicle drivers.
Psychological Reports, 108 (2), 1-8.

Ojala T. 2009. Raskaan ajoneuvon kuljettajien koulutuksen vaikuttavuus
liikenneturvallisuuteen. Tampereen yliopisto.

Vehmas A., Ojala T. & Seimelä K. 2009. Raskaan liikenteen onnettomuudet
tutkijalautakunta-aineistoissa. Riskit ja turvallisuusehdotukset. Lintu-julkaisuja.
Liikenne- ja viestintäministeriö.

Ojala T. & Ahlgren P. 2008. Raskaan ajoneuvon kuljettajatutkinnon kehittäminen.
Ajoneuvohallintokeskus.

Vehmas A. & Ojala T. 2008. Kuljettajien liikenneturvallisuusosaaminen.
Ajoneuvohallintokeskus.

Ojala T. 2007. Liikennerikosten vaikutus liikennelupiin raskaassa liikenteessä.
Liikenne- ja viestintäministeriö.

Vehmas, A., Seimelä K., Herkkola H. & Ojala T. 2007. Ammattikuljettajien soveltuvuuden
arviointi. Raskaan kaluston kuljettajien soveltuvuuden arviointimahdollisuudet
ammattipätevyyden yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskus.

Ojala T. 2005. Järjestelmän virhe – Kuljetuksenantajien turvallisuusvastuu ja vaikutusmahdollisuudet turvallisuuden parantamiseksi tavaraliikenteessä.
Ajoneuvohallintokeskus.

Ojala T. 2004. Järjestelmän heikkoudet raskaan liikenteen onnettomuuksien mahdollistajana – Neljä näkökulmaa raskaassa liikenteessä tapahtuvaan riskinottoon ja onnettomuuksiin. Ajoneuvohallintokeskus.

Ojala T. (2003). Järjestelmän virhe kuolemaan johtaneiden raskaan liikenteen liikenneonnettomuuksien mahdollistajana. Ajoneuvohallintokeskus.

Ojala T. (2002). Järjestelmän virheet raskaan liikenteen onnettomuuksien mahdollistajana. Väliraportti. Ajoneuvohallintokeskus

Myllymäki T. 1995. Vakavan liikenneonnettomuuden aiheuttama henkinen kuormittuminen, avun tarve ja avun saatavuus. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu.

 

Katso myös:


Kemikaaliturvallisuus

Pelastusopisto, Tokeva 2012
https://www.pelastusopisto.fi/?s=Tokeva+2012


Sosiaali- ja terveystoimi, VOK, turvallisuus ja paloturvallisuus

Ojala T. 2017. Iäkkäiden ja muistisairaiden arjen turvallisuus. OTE – Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille. SPEK tutkii 18.

Ojala T & Kokki E. 2017. Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita. Vastaanottokeskusten turvallisuus. Pelastusopisto. Tutkimusraportit 2/2017.

Rikander H, Langinvainio M, Stenius N, Törmänen J, Busk H, Kekäläinen A, Ojala T, Kokki E, Kirkonpelto T-M & Myllylä M. 2017.
Mikä on Suomen kyky vastaanottaa turvapaikanhakijoita? Tarkastelu sisäministeriön hallinnonalan näkökulmasta. Sisäministeriön julkaisuja 25/2017.

Ojala T, Koskinen H, Grönfors M, Somerkoski B, Martikainen N & Lounamaa A. 2016.
Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt laitoshoidossa, tuetussa asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa 2015. Valtakunnallisen kyselytutkimuksen tulokset. THL.

THL, STEP-hanke
– tutkimus
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/step-hanke

– koulutusaineistot
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/step-hanke/stepin-koulutusaineisto